Saturday, 31 December 2016

फेमस मराठी Famous Marathi Quotes

Famous Marathi Quotais Prasiddh Marathi Kots Marathimadhye (in Marathi)

Lakh Mele Tari Chalatil Pan Lakhacha Poshinda Jagalach Pahije!
-❋-
Ajunahi Bothat Jhali Nahi Dhar
Shivarayanchya Talavarichi ..
Konachihi Himmat Nahi
Marathyanna Sampavanyachi
Ghasalyashivay Dhar Nahi
Talavarichya Patila
Marathyashivay Paryay Nahi
Maharashtrachya Matila ..

-❋-

Jivanat Chadhutar He Yet Asatat. Nehami Hasat Raha, Ani Asa Chehara Kay Kamacha Jo Hasat Nahi.

-❋-

Donach Oli Kayam Yad Theva... Shivaji Maharajanni Tumache Bhavishy Janale Hote, Nidan Tumhi Tyancha Itihas Visaru Naka..!!

-❋-

"jagave Tar Vaghasarakhe, Ladhave Tar Shivarayansarakhe...."

-❋-

Chukala Tar Vat Davu
Pan
Bhunkala Tar Vat Lavu ..

-❋-

1 comments so far

Great content !!!

Check out latest

Https://thenewsjudge.com/marathi-quotes


EmoticonEmoticon